Processó a Còrdova


La Setmana Santa inclou trobar-te sense ni voler-ho, processons que inclouent una posada en escena més o menys espectacular i impactant. Com a antic participant en aquest tipus d'esdeveniment puc constatar que els coses es fan dins un ritual que resulta tranquil·litzador i harmònic per una raó molt simple: tot està previst i tothom te clar el que ha de fer al mateix temps que ets sents útil amb la teva funció.
I com en tot els rituals s'inclouent moments màgics com aquests.
Posted by Picasa